THE NORTHERN CONSORT
  Agenda
DE VRIENDEN VAN TNC LIVE: "Les Gouts Réünis'
Zaterdag 05 mei 2019
Pelstergasthuiskerk Groningen


DE VRIENDEN VAN TNC LIVE: "Aan de kant, ik ben je oma niet!"
Zondag 16 juni 2019
Pelstergasthuiskerk Groningen


DE VRIENDEN VAN TNC LIVE: "Memories"
Zondag 29 september 2019
Pelstergasthuiskerk Groningen


DE VRIENDEN VAN TNC LIVE: "William Herschel, de muzikale astronoom"
Zaterdag 02 november 2019
Kerk van Westerwijtwerd


 
   
"Die Schöpfung" van Joseph Haydn met het jubilerende Toonkunstkoor Bekker

Datum
Vrijdag 25 mei 2018
20:15 uur


Plaats
 
De Oosterpoort, Groningen
Entree
Concert op 25 mei: Gouden rang € 39,50 | 1e rang € 34,50 | 2e rang € 27,50 | 3e rang € 17,00 | jongeren t/m 25 jaar € 12,50
Reserveren
Voor dit concert kunt u kaarten reserveren bij www.toonkunstkoorbekker.nl
Voor concert 25 mei ook via www.de-oosterpoort.nl of bij de kassa van de Oosterpoort.
“Und es ward Licht”

Toonkunstkoor Bekker
The Northern Consort

Dirigent: Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen
Solisten: Marcel Beekman, Lucie Chartin, Frans Fiselier


Terwijl onze planeet wordt bedreigd door vervuiling en klimaatverandering, bezingt het magistrale oratorium Die Schöpfung van Joseph Haydn juist de schoonheid van de schepping. Het libretto van het stuk is gebaseerd op het scheppingsverhaal uit het Bijbelboek Genesis en daarnaast ook op het boek Psalmen en op het epos Paradise Lost van de 17e-eeuwse Engelse dichter John Milton, dat ondermeer de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs beschrijft.
Haydn werkte van eind 1796 tot begin 1798 aan Die Schöpfung en werd daarbij sterk geïnspireerd door zijn oudere tijdgenoot Georg Friedrich Händel en diens grote oratorium Israel in Egypt, dat diepe indruk op hem gemaakt moet hebben. Vervuld van een diep geloof schreef hij: “nimmer was ik zo devoot…. ik viel elke dag op mijn knieën en bad tot God om me kracht geven om het werk te voltooien”.

Met twee uitvoeringen van Die Schöpfung sluit Toonkunstkoor Bekker haar 140-jarig jubileumseizoen feestelijk af. Als extra feestelijk accent zal Jong Vocaal Groningen o.l.v. Merlijn Wackers een kort voorprogramma verzorgen. JVG is finalist bij het Nederlands Koorfestival op 2 juni a.s., na in de voorrondes met een hoge score als eerste geëindigd te zijn.

Bij het 2e concert wordt nauw samengewerkt met het festival “Terug naar het begin” dat op 25, 26 en 27 mei plaatsvindt in Appingedam en omringende dorpen. Festivalgangers ontvangen een royale korting op de entree voor Die Schöpfung in de Nicolaïkerk.

Terug